Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu serwis informacyjny
Strona Główna
MENU PODMIOTOWE
 • Dane Adresowe
 • Kadra Kierownicza
 • Struktura Organizacyjna
 •       -- Wydział Kadr
        -- Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy
        -- Wydział Operacyjny
        -- Wydział Kwatermistrzowski
        -- Sekcja Budżetu i Rachunkowości
        -- Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze
        -- Regulamin organizacyjny
 • Jednostki Podległe
 • Usługi społeczne
 • Informacje
 • Ogłoszenia
 • Ochrona danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU PODMIOTOWE   \  STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAśNICZE

    Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

   JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZE


  Do zakresu działania jrg należy w szczególności:


  1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
  2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
  3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
  4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
  5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz w ramach odwodu operacyjnego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego:
  6) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
  7) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
  8) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego obszaru chronionego, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
  9) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
  10) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
  11) udział w aktualizacji:
  a) stanu gotowości operacyjnej,
  b) procedur ratowniczych,
  c) dokumentacji operacyjnej;
  12) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

    udostępnił Zofia Kłos dnia 2016-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra